Frivillig lektiecafé på biblioteket

Lektiecafeén er for elever på alle klassetrin og foregår på skolens bibliotek. Der kræves ingen tilmelding for deltagelse i lektiecaféen, men forældre og lærere kan indgå aftale om, at en elev skal komme på bestemte tidspunkter i en periode.

Elever, som går i SFO, skal informere det pædagogiske personale, hvis de opholder sig i lektiecaféen. Caféen er bemandet med tre faste lærere, som også udgør biblioteksteamet til daglig.

Der er computere til rådighed, og der er mulighed for at få varm cacao.

DSCF0126

Mål for lektiecaféen

 • Lektiecaféen skal understøtte skolens rummelige miljø og give plads til at kvalificere alle børn ud fra deres forskellige forudsætninger.
 • Lektiecaféen skal bruges til efterbehandling og fordybelse i allerede gennemgået stof.
 • I lektiecaféen skal eleverne kvalificere deres faglige, personlige og sociale kompetencer på en sådan måde, at de i højere grad kan deltage og bidrage til den almindelige undervisning.
 • I lektiecaféen skal eleverne styrke deres forståelse, begrebsudvikling, nysgerrighed, undren sagt med andre ord træne deres selvværd, empati og fællesskab.
 • Lektiecaféen skal yde lektiehjælp.

Hvad kan lektiecaféen?

 • Være til hjælp med hjemmearbejdet – altså gennemgå stof, hvor eleven har behov for yderligere forklaringer og eksemplificering for at kunne blive færdig.
 • Give yderligere forklaringer på konkrete problemer.
 • Øve konkrete færdigheder eller give hjælp i at bruge værktøjer for eksempel informationssøgning.
 • Hjælpe elever med projektopgaver.
 • Vejlede elever i, hvorledes de bedst læser til eksamen og strukturer deres arbejde.
 • Styrke elevernes læsefærdigheder ved at hjælpe dem med at finde gode frilæsningsbøger