Frivillig lektiecafé på biblioteket

Lektiecafeén er for elever på alle klassetrin og foregår på skolens bibliotek. Der kræves ingen tilmelding for deltagelse i lektiecaféen, men forældre og lærere kan indgå aftale om, at en elev skal komme på bestemte tidspunkter i en periode.

Elever, som går i SFO, skal informere det pædagogiske personale, hvis de opholder sig i lektiecaféen. Caféen er bemandet med tre faste lærere, som også udgør biblioteksteamet til daglig.

DSCF0126

Mål for lektiecaféen

 • Lektiecaféen skal understøtte skolens rummelige miljø og give plads til at kvalificere alle børn ud fra deres forskellige forudsætninger.
 • Lektiecaféen skal bruges til efterbehandling og fordybelse i allerede gennemgået stof.
 • I lektiecaféen skal eleverne kvalificere deres faglige, personlige og sociale kompetencer på en sådan måde, at de i højere grad kan deltage og bidrage til den almindelige undervisning.
 • I lektiecaféen skal eleverne styrke deres forståelse, begrebsudvikling, nysgerrighed, undren sagt med andre ord træne deres selvværd, empati og fællesskab.
 • Lektiecaféen skal yde lektiehjælp.

Hvad kan lektiecaféen?

 • Være til hjælp med hjemmearbejdet – altså gennemgå stof, hvor eleven har behov for yderligere forklaringer og eksemplificering for at kunne blive færdig.
 • Give yderligere forklaringer på konkrete problemer.
 • Øve konkrete færdigheder eller give hjælp i at bruge værktøjer for eksempel informationssøgning.
 • Hjælpe elever med projektopgaver.
 • Vejlede elever i, hvorledes de bedst læser til eksamen og strukture deres arbejde.
 • Styrke elevernes læsefærdigheder ved at hjælpe dem med at finde gode frilæsningsbøger