Pædagogisk it-vejledning på ISJ

Kære kolleger

Jeg kan som pædagogiske it-vejleder vejlede jer lærere og evt. jeres elever i forhold til de aktiviteter, der er beskrevet i skolens It- og medieplan.

Målet er at assistere jer med at bruge og integrere it og medier i hverdagen -som redskaber for eleverne, som tema i undervisningen og som støtte i den praktiske hverdag på skolen.

Jeg kan give vejledning i forbindelse med planlægning af projekt- og emneforløb, årsplaner samt jeres daglige undervisning.
Vejledningen kan foregå individuelt, i mindre grupper, i fagteams, sporteams mm.

Skriv til mig på intra eller find mig på biblioteket. Beskriv kort hvad I ønsker vejledning i og evt, et tidspunkt, hvor det kan passe jer.
Jeg ser frem til at høre fra jer!

Mange hilsner
Pernille